Коридор - Војска Републике Српске

Текст песме:

До почетка овог рата веровасмо њима,
комшијама својим првим, подлим Хрватима
Спремали су они своје зарђале каме,
и нас Србе да стрпају поново у јаме

Ми смо храбра војска Републике Српске,
спремни смо да бијемо све душмане мрске

Ал' је Србин храбро стао и узео пушку,
да одбрани своју земљу, своју тешку муку
Никад више неће мучити и клати,
за све муке српске платиће Хрвати

Ми смо храбра војска Републике Српске,
спремни смо да бијемо све душмане мрске

Туче душман из Хрватске али неће дуго,
пашћеш Фрањо кукавицо, Геншерова слуго
Многи Срби за слободу животе су дали,
да нам живе српске земље зато су и пали

Ми смо храбра војска Републике Српске,
спремни смо да бијемо све душмане мрскеLatinica:

Do početka ovog rata verovasmo njima,
komšijama svojim prvim, podlim Hrvatima
Spremali su oni svoje zarđale kame,
i nas Srbe da strpaju ponovo u jame

Mi smo hrabra vojska Republike Srpske,
spremni smo da bijemo sve dušmane mrske

Al' je Srbin hrabro stao i uzeo pušku,
da odbrani svoju zemlju, svoju tešku muku
Nikad više neće mučiti i klati,
za sve muke srpske platiće Hrvati

Mi smo hrabra vojska Republike Srpske,
spremni smo da bijemo sve dušmane mrske

Tuče dušman iz Hrvatske ali neće dugo,
pašćeš Franjo kukavico, Genšerova slugo
Mnogi Srbi za slobodu živote su dali,
da nam žive srpske zemlje zato su i pali

Mi smo hrabra vojska Republike Srpske,
spremni smo da bijemo sve dušmane mrske