Лепи Мића - Рањеници

Текст песме:

Знам да су вам срца тврђа, тврђа него камење,
ваше ране нису ране, него право ордење

Хеј, српски рањеници, нека су вам ране лаке,
са њима се поносите, јер су ране за јунаке

Ви стварате историју, да вас памте покољења,
ваше ране нису ране, него права ордења

Хеј, српски рањеници, нека су вам ране лаке,
са њима се поносите, јер су ране за јунакеLatinica:

Znam da su vam srca tvrđa, tvrđa nego kamenje,
vaše rane nisu rane, nego pravo ordenje

Hej, srpski ranjenici, neka su vam rane lake,
sa njima se ponosite, jer su rane za junake

Vi stvarate istoriju, da vas pamte pokoljenja,
vaše rane nisu rane, nego prava ordenja

Hej, srpski ranjenici, neka su vam rane lake,
sa njima se ponosite, jer su rane za junake