Лепи Мића - Српкиња је мене мајка родила

Текст песме:

Мили роде, знаш ли шта је прави рај,
завири у моју душу, погледај,
сва на смиље и босиље мирише,
тебе желим, тебе волим највише

Српкиња је мене мајка родила,
све да волим она ме учила,
са вером у Бога мајка рађала,
па ми душа као небо велика

Дођи роде, песме нек те допрате,
а друмови нека ти се позлате,
ово срце што на смиље мирише,
тебе жели, тебе воли највише

Српкиња је мене мајка родила,
све да волим она ме учила,
са вером у Бога мајка рађала,
па ми душа као небо великаLatinica:

Mili rode, znaš li šta je pravi raj,
zaviri u moju dušu, pogledaj,
sva na smilje i bosilje miriše,
tebe želim, tebe volim najviše

Srpkinja je mene majka rodila,
sve da volim ona me učila,
sa verom u Boga majka rađala,
pa mi duša kao nebo velika

Dođi rode, pesme nek te doprate,
a drumovi neka ti se pozlate,
ovo srce što na smilje miriše,
tebe želi, tebe voli najviše

Srpkinja je mene majka rodila,
sve da volim ona me učila,
sa verom u Boga majka rađala,
pa mi duša kao nebo velika