Мића Петровић - Бој за Лозницу

Текст песме:

Свиће зора сад над градом,
Лозница је под опсадом,
са Немцима мира нема,
велика се борба спрема

Немаца су Срби сити,
па одлазе сви Мисити,
бити четник је милина,
код Мисите Веселина

Отац Џиџa до њег' стаде,
то јунаци тако раде,
Бож'ја вера нек' га прати,
оружја се он прихвати

Мисита је веран краљу,
Немце зове на предају,
ултиматум њима даје,
ал' се Немац не предаје

Поче битка с' пуно жара,
код Вукова дома стара,
а Џиџини борци бију,
са бомбама гимназију

За Миситом пошло тића,
на бифе Хајдуковића,
,,За мном браћо!'' тек што рече,
митраљезац га пресече

Ал' Подрињци швапску гују,
натераше на предају,
нек Европом глас пролама,
немачка се сила слама

Лозницу нам ослободи,
дух Мисите нек нас води,
слободе нам сунце сину,
што отпоче у Подрињу!Latinica:

Sviće zora sad nad gradom,
Loznica je pod opsadom,
sa Nemcima mira nema,
velika se borba sprema

Nemaca su Srbi siti,
pa odlaze svi Misiti,
biti četnik je milina,
kod Misite Veselina

Otac Džidža do njeg' stade,
to junaci tako rade,
Bož'ja vera nek' ga prati,
oružja se on prihvati

Misita je veran kralju,
Nemce zove na predaju,
ultimatum njima daje,
al' se Nemac ne predaje

Poče bitka s' puno žara,
kod Vukova doma stara,
a Džidžini borci biju,
sa bombama gimnaziju

Za Misitom pošlo tića,
na bife Hajdukovića,
,,Za mnom braćo!'' tek što reče,
mitraljezac ga preseče

Al' Podrinjci švapsku guju,
nateraše na predaju,
nek Evropom glas prolama,
nemačka se sila slama

Loznicu nam oslobodi,
duh Misite nek nas vodi,
slobode nam sunce sinu,
što otpoče u Podrinju!