Не плаче се за јунаком

Текст песме:

Имао сам доброг друга и братом га својим звао,
кад је стао пред олтаром ја сам њему кумовао,
волео је лепотицу, срце му је своје дала,
са Косова дивна вила, Милица се она звала

Ја и он смо загрљени и са песмом у бој пошли,
али нисмо обојица своме дому скупа дошли,
јецала је Метохија, љутио се ја на Бога,
и орлови са Чакора, жалили су друга мога

Проклетије, проклете сте, мога друга што узесте,
јер он своју младост дивну положи за отаџбину,
од тог дана ја не певам, па Милице реци сваком,
да Српкиња ти си права, не плаче се за јунакомLatinica:

Imao sam dobrog druga i bratom ga svojim zvao,
kad je stao pred oltarom ja sam njemu kumovao,
voleo je lepoticu, srce mu je svoje dala,
sa Kosova divna vila, Milica se ona zvala

Ja i on smo zagrljeni i sa pesmom u boj pošli,
ali nismo obojica svome domu skupa došli,
jecala je Metohija, ljutio se ja na Boga,
i orlovi sa Čakora, žalili su druga moga

Prokletije, proklete ste, moga druga što uzeste,
jer on svoju mladost divnu položi za otadžbinu,
od tog dana ja ne pevam, pa Milice reci svakom,
da Srpkinja ti si prava, ne plače se za junakom