Небојша Мастиловић - Песма о Русији

Текст песме:

Бићем својим бирала је Русија,
истину што се за људе распела,
свака њена недеља,
се у васкрсење преобразила

Нико не зна рећи кол'ка тајна је,
скривана под небом земље велике,
не можеш је појмити,
у Русију можеш само веровати

Од древнога Кијева, до аљаских обала,
сунце изнад Русије не залази никада,
са земље благодатне, узносе се молитве,
покров Богородице, чува степе бескрајне

Руска душа излази ван оквира,
без животних ускогрудих правила,
не можеш у таблице,
заробити живог срца дамаре

Ту где бићем упија се благовест,
оружје је моћно, покајничка свест,
љубав све побеђује,
кротак земљу велику наслеђује

Од древнога Кијева, до аљаских обала,
сунце изнад Русије не залази никада,
са земље благодатне, узносе се молитве,
покров Богородице, чува степе бескрајнеLatinica:

Bićem svojim birala je Rusija,
istinu što se za ljude raspela,
svaka njena nedelja,
se u vaskrsenje preobrazila

Niko ne zna reći kol'ka tajna je,
skrivana pod nebom zemlje velike,
ne možeš je pojmiti,
u Rusiju možeš samo verovati

Od drevnoga Kijeva, do aljaskih obala,
sunce iznad Rusije ne zalazi nikada,
sa zemlje blagodatne, uznose se molitve,
pokrov Bogorodice, čuva stepe beskrajne

Ruska duša izlazi van okvira,
bez životnih uskogrudih pravila,
ne možeš u tablice,
zarobiti živog srca damare

Tu gde bićem upija se blagovest,
oružje je moćno, pokajnička svest,
ljubav sve pobeđuje,
krotak zemlju veliku nasleđuje

Od drevnoga Kijeva, do aljaskih obala,
sunce iznad Rusije ne zalazi nikada,
sa zemlje blagodatne, uznose se molitve,
pokrov Bogorodice, čuva stepe beskrajne