Неђо са Мањаче - Ој Крајино од Ђујић војводе

Текст песме:

Ој Крајино од Ђујић војводе,
у теби се љуте битке воде,
љуте битке воде за слободу,
за слободу српскоме народу

Од Бенковца до Госпића,
од Госпића до Војнића,
граница је Србинова стара,
од Пакраца па до Вуковара

Српске мајке роне горке сузе,
и са њима перу црне блузе,
српске мајке носе црну робу,
тужно цвиле на свог сина гробу

Од Бенковца до Госпића,
од Госпића до Војнића,
граница је Србинова стара,
од Пакраца па до Вуковара

Мислили су плаћеници страни,
да се Србин неће да одбрани,
историја казала је право,
Србин туђе неће, своје није дао

Од Бенковца до Госпића,
од Госпића до Војнића,
граница је Србинова стара,
од Пакраца па до ВуковараLatinica:

Oj Krajino od Đujić vojvode,
u tebi se ljute bitke vode,
ljute bitke vode za slobodu,
za slobodu srpskome narodu

Od Benkovca do Gospića,
od Gospića do Vojnića,
granica je Srbinova stara,
od Pakraca pa do Vukovara

Srpske majke rone gorke suze,
i sa njima peru crne bluze,
srpske majke nose crnu robu,
tužno cvile na svog sina grobu

Od Benkovca do Gospića,
od Gospića do Vojnića,
granica je Srbinova stara,
od Pakraca pa do Vukovara

Mislili su plaćenici strani,
da se Srbin neće da odbrani,
istorija kazala je pravo,
Srbin tuđe neće, svoje nije dao

Od Benkovca do Gospića,
od Gospića do Vojnića,
granica je Srbinova stara,
od Pakraca pa do Vukovara