Од Ваљева преко Струганика

Текст песме:

Када Дража Равној Гори стиже,
он устанак народни подиже,
писма пише и позива вође,
Калабића да до њега дође

Од Ваљева преко Струганика,
иде војска Дражиних четника,
а на глави четничка кокарда,
то је нашег краља Петра гарда

Равна Горо и твоји видици,
Дражини ти долазе четници,
Равна Гора од кокарди сија,
на устанак дигла се Србија!Latinica:

Kada Draža Ravnoj Gori stiže,
on ustanak narodni podiže,
pisma piše i poziva vođe,
Kalabića da do njega dođe

Od Valjeva preko Struganika,
ide vojska Dražinih četnika,
a na glavi četnička kokarda,
to je našeg kralja Petra garda

Ravna Goro i tvoji vidici,
Dražini ti dolaze četnici,
Ravna Gora od kokardi sija,
na ustanak digla se Srbija!