Песма о Караџићу и Младићу

Текст песме:

Роди мајка у Крајини понос српској отаџбини,
историју свима знану о Ратку и Радовану

Чувај Боже два тића, Караџића и Младића,
два јунака, двије дике, понос Српске Републике

До запада нек се чује народ српски поручује,
они нису на продају, већ за српску историју

Америка бјеше сила док не роди добра вила,
земљу што јунаке даје, ал јунаке не продајеLatinica:

Rodi majka u Krajini ponos srpskoj otadžbini,
istoriju svima znanu o Ratku i Radovanu

Čuvaj Bože dva tića, Karadžića i Mladića,
dva junaka, dvije dike, ponos Srpske Republike

Do zapada nek se čuje narod srpski poručuje,
oni nisu na prodaju, već za srpsku istoriju

Amerika bješe sila dok ne rodi dobra vila,
zemlju što junake daje, al junake ne prodaje