Радосав Ранитовић - Моја Србијо

Текст песме:

Кад погледам с врха Авале,
Шумадију и три Мораве,
војвођанска села, градове

Светлиш Сунцем обасјана,
поносито, сред Балкана,
моја Србијо, лепа Србијо

Волим твоје реке, изворе,
равна поља, шуме и горе,
волим твоје људе поносне

И ратара, и пастира,
у фрулицу кад засвира
моја Србијо, лепа Србијо

Широм света пут ме водио,
за судбом сам својом ходио,
у срцу сам тебе носио

Увек си ми драга била,
хеј Србио мајко мила,
моја Србијо, лепа СрбијоLatinica:

Kad pogledam s vrha Avale,
Šumadiju i tri Morave,
vojvođanska sela, gradove

Svetliš Suncem obasjana,
ponosito, sred Balkana,
moja Srbijo, lepa Srbijo

Volim tvoje reke, izvore,
ravna polja, šume i gore,
volim tvoje ljude ponosne

I ratara, i pastira,
u frulicu kad zasvira
moja Srbijo, lepa Srbijo

Širom sveta put me vodio,
za sudbom sam svojom hodio,
u srcu sam tebe nosio

Uvek si mi draga bila,
hej Srbio majko mila,
moja Srbijo, lepa Srbijo