Река - Бог да прости

Текст песме:

Пео сам се на све горе што их српска земља има,
љубио сам голе стене, грлио се с каменима

А кад дођох на Косово сташе сузе од жалости,
само усне шапутаху, Бог да прости, Бог да прости

Пео сам се на све горе што их српска земља има,
љубио сам голе стене, грлио се с каменима,
ишао сам на све стране, тужна лица, ногом смелом,
сваку стопу српске земље квасио сам сузом врелом

А кад дођох на Косово сташе сузе од жалости,
само усне шапутаху, Бог да прости, Бог да простиLatinica:

Peo sam se na sve gore što ih srpska zemlja ima,
ljubio sam gole stene, grlio se s kamenima

A kad dođoh na Kosovo staše suze od žalosti,
samo usne šaputahu, Bog da prosti, Bog da prosti

Peo sam se na sve gore što ih srpska zemlja ima,
ljubio sam gole stene, grlio se s kamenima,
išao sam na sve strane, tužna lica, nogom smelom,
svaku stopu srpske zemlje kvasio sam suzom vrelom

A kad dođoh na Kosovo staše suze od žalosti,
samo usne šaputahu, Bog da prosti, Bog da prosti