Родољуб Вуловић Роки - Чујте Срби свијета

Текст песме:

Облаци нам сиви тугу донијели,
отаџбину нашу свуда прекрили,
гаврани црни сви су кренули,
али наша срца нису сломили

Чујте Срби свјета ма где били ви,
Канади, Европи, Аустралији,
у име слободе будите уз нас,
заједно смо јачи, последњи је час

Да водимо битке нисмо хтели ми,
ратове су почели наши душмани,
многе су до сада они повели,
ал' ниједну битку нису добили

Чујте Срби свјета ма где били ви,
Канади, Европи, Аустралији,
у име слободе будите уз нас,
заједно смо јачи, последњи је час

Истине и правде сад се чује глас,
нико више неће покорити нас,
гаврани ће опет можда кренути,
ал' јуначка срца неће сломити

Чујте Срби свјета ма где били ви,
Канади, Европи, Аустралији,
у име слободе будите уз нас,
заједно смо јачи, последњи је часLatinica:

Oblaci nam sivi tugu donijeli,
otadžbinu našu svuda prekrili,
gavrani crni svi su krenuli,
ali naša srca nisu slomili

Čujte Srbi svjeta ma gde bili vi,
Kanadi, Evropi, Australiji,
u ime slobode budite uz nas,
zajedno smo jači, poslednji je čas

Da vodimo bitke nismo hteli mi,
ratove su počeli naši dušmani,
mnoge su do sada oni poveli,
al' nijednu bitku nisu dobili

Čujte Srbi svjeta ma gde bili vi,
Kanadi, Evropi, Australiji,
u ime slobode budite uz nas,
zajedno smo jači, poslednji je čas

Istine i pravde sad se čuje glas,
niko više neće pokoriti nas,
gavrani će opet možda krenuti,
al' junačka srca neće slomiti

Čujte Srbi svjeta ma gde bili vi,
Kanadi, Evropi, Australiji,
u ime slobode budite uz nas,
zajedno smo jači, poslednji je čas