Родољуб Вуловић Роки - Хеј Кикоре

Текст песме:

Тмурно је и сиво небо изнад града,
душмани га силно нападоше тада,
почела је битка, плива све у крви,
у Крајини пушку узео си први

Хеј, хеј, Кикоре, мајевички вихоре,
Крајина је храбра с тобом постала,
и заувјек остала!

Мисли те прогањале као ноћна мора,
кренуо си путем српског коридора,
док је небо горјело, лило много крви,
у Суљан и Сока ушао си први

Хеј, хеј, Кикоре, мајевички вихоре,
Крајина је храбра с тобом постала,
и заувјек остала!

Мајевица звала, Семберија хтјела,
да поново браниш своја родна села,
орила се пјесма, опет много крви,
бригада је хтјела да је водиш први

Хеј, хеј, Кикоре, мајевички вихоре,
Крајина је храбра с тобом постала,
и заувјек остала!

Твоји храбри момци што те увјек прате,
Мајевици опет понос ће да врате,
с тобом су јунаци из твог родног села,
којима се диви Семберија цијела

Хеј, хеј, Кикоре, мајевички вихоре,
Крајина је храбра с тобом постала,
и заувјек остала!Latinica:

Tmurno je i sivo nebo iznad grada,
dušmani ga silno napadoše tada,
počela je bitka, pliva sve u krvi,
u Krajini pušku uzeo si prvi

Hej, hej, Kikore, majevički vihore,
Krajina je hrabra s tobom postala,
i zauvjek ostala!

Misli te proganjale kao noćna mora,
krenuo si putem srpskog koridora,
dok je nebo gorjelo, lilo mnogo krvi,
u Suljan i Soka ušao si prvi

Hej, hej, Kikore, majevički vihore,
Krajina je hrabra s tobom postala,
i zauvjek ostala!

Majevica zvala, Semberija htjela,
da ponovo braniš svoja rodna sela,
orila se pjesma, opet mnogo krvi,
brigada je htjela da je vodiš prvi

Hej, hej, Kikore, majevički vihore,
Krajina je hrabra s tobom postala,
i zauvjek ostala!

Tvoji hrabri momci što te uvjek prate,
Majevici opet ponos će da vrate,
s tobom su junaci iz tvog rodnog sela,
kojima se divi Semberija cijela

Hej, hej, Kikore, majevički vihore,
Krajina je hrabra s tobom postala,
i zauvjek ostala!