Родољуб Вуловић Роки - Јунаци из 1. Семберске бригаде

Текст песме:

Прошли су кроз битке Вуковара,
Посавина све их добро знаде,
то су наши храбри добровољци
из Прве Семберске бригаде

Семберија њима се диви,
Мајевица добро знаде,
да већих јунака нема,
од Кикора, Зорана и Владе

Од Крајине све до ријеке Дрине,
ил’ је храброст ил’ судбина хтијела,
као куле од карата, брале,
падали су градови и села

Семберија њима се диви,
Мајевица добро знаде,
да већих јунака нема,
од Кикора, Зорана и Владе

Никад ниси ти видио, брале,
у акцији шта јунаци раде,
то су наши храбри добровољци
из Прве Семберске бригаде

Семберија њима се диви,
Мајевица добро знаде,
да већих јунака нема,
од Кикора, Зорана и Владе

Никад немој заборавит’ сине,
за јунаке што су храбро пали,
то су наши храбри добровољци,
за слободу што су зивот дали

Семберија њима се диви,
Мајевица добро знаде,
да већих јунака нема,
од Кикора, Зорана и ВладеLatinica:

Prošli su kroz bitke Vukovara,
Posavina sve ih dobro znade,
to su naši hrabri dobrovoljci
iz Prve Semberske brigade

Semberija njima se divi,
Majevica dobro znade,
da većih junaka nema,
od Kikora, Zorana i Vlade

Od Krajine sve do rijeke Drine,
il’ je hrabrost il’ sudbina htijela,
kao kule od karata, brale,
padali su gradovi i sela

Semberija njima se divi,
Majevica dobro znade,
da većih junaka nema,
od Kikora, Zorana i Vlade

Nikad nisi ti vidio, brale,
u akciji šta junaci rade,
to su naši hrabri dobrovoljci
iz Prve Semberske brigade

Semberija njima se divi,
Majevica dobro znade,
da većih junaka nema,
od Kikora, Zorana i Vlade

Nikad nemoj zaboravit’ sine,
za junake što su hrabro pali,
to su naši hrabri dobrovoljci,
za slobodu što su zivot dali

Semberija njima se divi,
Majevica dobro znade,
da većih junaka nema,
od Kikora, Zorana i Vlade