Родољуб Вуловић Роки - Капетане љути

Текст песме:

Пантери кад прођу српским земљама,
крв ми тада јаче тече венама,
на челу колоне, увијек, то се зна,
командује храбро љут јуначина

Капетане Лазићу, народ тебе воли,
храбри су, храбри твоји соколови,
капетане љути, народ добро зна,
да си јунак прави, то је истина

Капетане љути, заклињем те Богом,
цијела се гарда поноси са тобом,
још ниједну битку ниси губио,
нит заставу већим жаром љубио

Капетане Лазићу, народ тебе воли,
храбри су, храбри твоји соколови,
капетане љути, народ добро зна,
да си јунак прави, то је истина

Капетане љути, нек' се пјесма чује,
враћају се гардисти, транспортери брује,
у животу ти си много губио,
ал' заставу истим жаром љубио

Капетане Лазићу, народ тебе воли,
храбри су, храбри твоји соколови,
капетане љути, народ добро зна,
да си јунак прави, то је истинаLatinica:

Panteri kad prođu srpskim zemljama,
krv mi tada jače teče venama,
na čelu kolone, uvijek, to se zna,
komanduje hrabro ljut junačina

Kapetane Laziću, narod tebe voli,
hrabri su, hrabri tvoji sokolovi,
kapetane ljuti, narod dobro zna,
da si junak pravi, to je istina

Kapetane ljuti, zaklinjem te Bogom,
cijela se garda ponosi sa tobom,
još nijednu bitku nisi gubio,
nit zastavu većim žarom ljubio

Kapetane Laziću, narod tebe voli,
hrabri su, hrabri tvoji sokolovi,
kapetane ljuti, narod dobro zna,
da si junak pravi, to je istina

Kapetane ljuti, nek' se pjesma čuje,
vraćaju se gardisti, transporteri bruje,
u životu ti si mnogo gubio,
al' zastavu istim žarom ljubio

Kapetane Laziću, narod tebe voli,
hrabri su, hrabri tvoji sokolovi,
kapetane ljuti, narod dobro zna,
da si junak pravi, to je istina