Родољуб Вуловић Роки - Пантеру за сјећање

Текст песме:

Заклетву си дао међу борцима,
храбрим кршним момцима,
остао си у сјећању мом,
у акцији правио си лом

Пантеру, са пјесмом твој гвоздени батаљон креће,
а било је, а било је смртоносно прољеће

Постао си идол међу борцима,
омиљен међу кршним момцима
остао си у сјећању мом,
у акцији правио си лом

Пантеру, са пјесмом твој гвоздени батаљон креће,
а било је, а било је смртоносно прољеће

Твоје је мијесто међу звијездама,
вјечно ћеш живјети са нама,
остао си у сјећању мом,
у акцији правио си лом

Пантеру, са пјесмом твој гвоздени батаљон креће,
а било је, а било је смртоносно прољећеLatinica:

Zakletvu si dao među borcima,
hrabrim kršnim momcima,
ostao si u sjećanju mom,
u akciji pravio si lom

Panteru, sa pjesmom tvoj gvozdeni bataljon kreće,
a bilo je, a bilo je smrtonosno proljeće

Postao si idol među borcima,
omiljen među kršnim momcima
ostao si u sjećanju mom,
u akciji pravio si lom

Panteru, sa pjesmom tvoj gvozdeni bataljon kreće,
a bilo je, a bilo je smrtonosno proljeće

Tvoje je mijesto među zvijezdama,
vječno ćeš živjeti sa nama,
ostao si u sjećanju mom,
u akciji pravio si lom

Panteru, sa pjesmom tvoj gvozdeni bataljon kreće,
a bilo je, a bilo je smrtonosno proljeće