Родољуб Вуловић Роки - Спавајте мирно

Текст песме:

Спавајте мирно, витезови наши,
потомци славних Семберских јунака,
и ваших сјена душманин се плаши,
земља је српска велика и јака

Имена ваша помињаће вијечно,
птице у шуми и ђаци у школи,
причаће вјетар и корито ријечно,
свако ће српско срце да се моли

Спавајте мирно, витезови дични,
након олује јавиће се дуга,
храбри и лијепи, боговима слични,
наш сте понос вијечни, наша вјечна туга



Latinica:

Spavajte mirno, vitezovi naši,
potomci slavnih Semberskih junaka,
i vaših sjena dušmanin se plaši,
zemlja je srpska velika i jaka

Imena vaša pominjaće viječno,
ptice u šumi i đaci u školi,
pričaće vjetar i korito riječno,
svako će srpsko srce da se moli

Spavajte mirno, vitezovi dični,
nakon oluje javiće se duga,
hrabri i lijepi, bogovima slični,
naš ste ponos viječni, naša vječna tuga