Са Мањаче кренули су вуци

Текст песме:

Са Мањаче кренули су вуци,
и одоше према Бања Луци,
Бања Лука никог се не боји,
док у парку Петар Кочић стоји

Бања Луко и та твоја села,
Крајина је на ногама цијела,
устало је мало и велико,
стварамо те Српска Републико

С’ Вучијака кренула је чета,
команданта Миланковић Вељка,
е мој Вељко ти си мор'о знати,
да ћемо ти име спомињатиLatinica:

Sa Manjače krenuli su vuci,
i odoše prema Banja Luci,
Banja Luka nikog se ne boji,
dok u parku Petar Kočić stoji

Banja Luko i ta tvoja sela,
Krajina je na nogama cijela,
ustalo je malo i veliko,
stvaramo te Srpska Republiko

S’ Vučijaka krenula je četa,
komandanta Milanković Veljka,
e moj Veljko ti si mor'o znati,
da ćemo ti ime spominjati