Шумадинац пали топа

Текст песме:

Шумадинац пали топа,
затресла се сва Јевропа

Стиг'o Шваба до Земуна,
од Земуна пуна буна

Стиг'o Шваба све до Раље,
а од Раље макац даље

Чекај, чекај Швабо клети,
да видиш како Србин светиLatinica:

Šumadinac pali topa,
zatresla se sva Jevropa

Stig'o Švaba do Zemuna,
od Zemuna puna buna

Stig'o Švaba sve do Ralje,
a od Ralje makac dalje

Čekaj, čekaj Švabo kleti,
da vidiš kako Srbin sveti