Суза Косова

Текст песме:

Крај извора црни гавран слетео,
српској земљи незван је долетео,
мили Боже, нисам га ни слутио,
извор воду моју је замутио

Од извора света суза остала,
молитва за навек ми је постала,
да се чува, да се памти довека,
где ја српско срце, српска колевка

Хиљаде молитви Господе,
право у твоје срце да погоде,
хиљаде спаљених домова,
само једна је суза Косова

Метохијом цркве су ми рушили,
али корен нису им осушили,
у њему је песма светлих гробова,
а у песми српска суза Косова

Са олтара твог сам вина попио,
ој Косово равно и Метохијо,
земљо мила, бићеш моја довека,
ти си моје срце, моја колевка

Хиљаде молитви Господе,
право у твоје срце да погоде,
хиљаде спаљених домова,
само једна је суза КосоваLatinica:

Kraj izvora crni gavran sleteo,
srpskoj zemlji nezvan je doleteo,
mili Bože, nisam ga ni slutio,
izvor vodu moju je zamutio

Od izvora sveta suza ostala,
molitva za navek mi je postala,
da se čuva, da se pamti doveka,
gde ja srpsko srce, srpska kolevka

Hiljade molitvi Gospode,
pravo u tvoje srce da pogode,
hiljade spaljenih domova,
samo jedna je suza Kosova

Metohijom crkve su mi rušili,
ali koren nisu im osušili,
u njemu je pesma svetlih grobova,
a u pesmi srpska suza Kosova

Sa oltara tvog sam vina popio,
oj Kosovo ravno i Metohijo,
zemljo mila, bićeš moja doveka,
ti si moje srce, moja kolevka

Hiljade molitvi Gospode,
pravo u tvoje srce da pogode,
hiljade spaljenih domova,
samo jedna je suza Kosova