Свето Јовановић - Луки Радојчићу

Текст песме:

Озрен Гора изњедрила сина,
свој јунака, Луку Радојчића,
свом народу што је био дика,
команданта озренских ратника

Нек' се памти, нек се зна, нек се памти, нек се зна,
за слободу живот даде командант Лука,
за слободу живот даде командант Лука

Он је понос Озренаца био,
да помогне Лука се вратио,
зла судбина под своје је хтјела,
прерано те од нас одузела

Нек' се памти, нек се зна, нек се памти, нек се зна,
за слободу живот даде командант Лука,
за слободу живот даде командант Лука

Кошава је дувала брате,
тебе сузе не могу да врате,
из сјећања никад нећеш нестат',
вјечни понос за Озрен ћеш остат'

Нек' се памти, нек се зна, нек се памти, нек се зна,
за слободу живот даде командант Лука,
за слободу живот даде командант Лука

О Лука Радојчићу, озренски соколе, родила те мајка јунака,
родила те вођа да нам будеш, говорио си соколе,
погађања нема, Озрен је српски, зна си ријешење и ми
смо ти вјеровали, али мрачне силе не даше соколу
птиће да изведе, не дадоше, народ преварише,
памтиће борци свога команданта, памтиће Озрен
Карађорђеву звијезду која сија на Лукиним грудимаLatinica:

Ozren Gora iznjedrila sina,
svoj junaka, Luku Radojčića,
svom narodu što je bio dika,
komandanta ozrenskih ratnika

Nek' se pamti, nek se zna, nek se pamti, nek se zna,
za slobodu život dade komandant Luka,
za slobodu život dade komandant Luka

On je ponos Ozrenaca bio,
da pomogne Luka se vratio,
zla sudbina pod svoje je htjela,
prerano te od nas oduzela

Nek' se pamti, nek se zna, nek se pamti, nek se zna,
za slobodu život dade komandant Luka,
za slobodu život dade komandant Luka

Košava je duvala brate,
tebe suze ne mogu da vrate,
iz sjećanja nikad nećeš nestat',
vječni ponos za Ozren ćeš ostat'

Nek' se pamti, nek se zna, nek se pamti, nek se zna,
za slobodu život dade komandant Luka,
za slobodu život dade komandant Luka

O Luka Radojčiću, ozrenski sokole, rodila te majka junaka,
rodila te vođa da nam budeš, govorio si sokole,
pogađanja nema, Ozren je srpski, zna si riješenje i mi
smo ti vjerovali, ali mračne sile ne daše sokolu
ptiće da izvede, ne dadoše, narod prevariše,
pamtiće borci svoga komandanta, pamtiće Ozren
Karađorđevu zvijezdu koja sija na Lukinim grudima