Светомир Илић Сики - Радикалка

Текст песме:

Поведите радикали наше старо коло,
нек' весело жице брује, песма нек' се чује

Радикали, каваљери, коло води Маја,
заиграјмо, запевајмо, идемо до краја

Развило се коло наше, Вучић коло краси,
ој Србијо наша мила, увек здраво да си

Свирај, свирај, ритам држи хармонико моја,
удри добош мало јаче, добош воли Воја

Томиславе немаш мане, само мало брже,
знај о теби кроз Србију многе бајке круже

Заиграјмо радикали, победимо кризу,
запевајмо браћо мила, победа је близуLatinica:

Povedite radikali naše staro kolo,
nek' veselo žice bruje, pesma nek' se čuje

Radikali, kavaljeri, kolo vodi Maja,
zaigrajmo, zapevajmo, idemo do kraja

Razvilo se kolo naše, Vučić kolo krasi,
oj Srbijo naša mila, uvek zdravo da si

Sviraj, sviraj, ritam drži harmoniko moja,
udri doboš malo jače, doboš voli Voja

Tomislave nemaš mane, samo malo brže,
znaj o tebi kroz Srbiju mnoge bajke kruže

Zaigrajmo radikali, pobedimo krizu,
zapevajmo braćo mila, pobeda je blizu