Тамо далеко

Текст песме:

Тамо далеко, далеко од мора,
тамо је село моје, тамо је Србија

Тамо далеко, где цвета лимун жут,
тамо је српској војсци једини био пут

Тамо далеко где цвета бели крин,
тамо су животе дали заједно отац и син

Тамо где тиха путује Морава,
тамо ми икона оста, и моја крсна слава

Тамо где Тимок, поздравља Вељков град,
тамо ми спалише цркву, у којој венчах се млад

Без отаџбине, на Крфу живех ја,
али сам поносно клиц’о, живела Србија!Latinica:

Tamo daleko, daleko od mora,
tamo je selo moje, tamo je Srbija

Tamo daleko, gde cveta limun žut,
tamo je srpskoj vojsci jedini bio put

Tamo daleko gde cveta beli krin,
tamo su živote dali zajedno otac i sin

Tamo gde tiha putuje Morava,
tamo mi ikona osta, i moja krsna slava

Tamo gde Timok, pozdravlja Veljkov grad,
tamo mi spališe crkvu, u kojoj venčah se mlad

Bez otadžbine, na Krfu živeh ja,
ali sam ponosno klic’o, živela Srbija!