Устани брате Србине

Текст песме:

Севнуло српско огњило,
и зове Ђујић Момчило

Устани брате Србине
из љуте Книнске Крајине

Дао сам свету мантију,
да спасим српску братију

Динаро, вучја планино,
??????
заштити кћери синове,
??????

Светога Саве иконе,
огњишта славне светиње

Србијо наша заклетво,
за тебе мајко гинемо,
четници сложно грунуше,
разнеше сиње усташе

Запева Ђујић војвода,
у срцу српског народаLatinica:

Sevnulo srpsko ognjilo,
i zove Đujić Momčilo

Ustani brate Srbine
iz ljute Kninske Krajine

Dao sam svetu mantiju,
da spasim srpsku bratiju

Dinaro, vučja planino,
??????
zaštiti kćeri sinove,
??????

Svetoga Save ikone,
ognjišta slavne svetinje

Srbijo naša zakletvo,
za tebe majko ginemo,
četnici složno grunuše,
razneše sinje ustaše

Zapeva Đujić vojvoda,
u srcu srpskog naroda