Веселин Матановић Веско - Није све изгубљено

Текст песме:

Није, није, није све изгубљено,
није, није, није Српство побеђено!

Божија је задња, од Бога је наша вера и нада,
само да се сложимо, и брат брата волимо,
све ће доћи на своје, Срби се ничег не боје,
пропашће ови што данас другима капу кроје

Знајте, знајте, знајте Амери и НАТО,
Косово је српско, и Сунце и злато!

Божија је освјета, платићете сигурно, знајте,
само да се множимо, вишњег Бога молимо,
све ће доћи на своје, Срби се ничег не боје,
пропашће ови што данас другима капу кроје

Никад, никад, никад нећемо пристати,
радије ћемо изгинути, но Косово дати

Божија је правда, Господ је силни на нашој страни,
само да се сложимо, молитве Богу узнесемо,
све ће доћи на своје, Срби се ничег не боје,
пропашће ови што данас другима капу кројеLatinica:

Nije, nije, nije sve izgubljeno,
nije, nije, nije Srpstvo pobeđeno!

Božija je zadnja, od Boga je naša vera i nada,
samo da se složimo, i brat brata volimo,
sve će doći na svoje, Srbi se ničeg ne boje,
propašće ovi što danas drugima kapu kroje

Znajte, znajte, znajte Ameri i NATO,
Kosovo je srpsko, i Sunce i zlato!

Božija je osvjeta, platićete sigurno, znajte,
samo da se množimo, višnjeg Boga molimo,
sve će doći na svoje, Srbi se ničeg ne boje,
propašće ovi što danas drugima kapu kroje

Nikad, nikad, nikad nećemo pristati,
radije ćemo izginuti, no Kosovo dati

Božija je pravda, Gospod je silni na našoj strani,
samo da se složimo, molitve Bogu uznesemo,
sve će doći na svoje, Srbi se ničeg ne boje,
propašće ovi što danas drugima kapu kroje