Вукови са Вучијака - Три брата

Текст песме:

Кренула су три брата,
на ратиште код Оџака

Три брата, три хероја,
за слободу српскога народа

Криснуше и запјеваше,
побићемо све усташе

Три брата, три хероја,
за слободу српскога народа

Када браћа запуцаше,
побјегоше све усташе,
и зелене береткцице,
преко Саве лете као птице

Три брата, три хероја,
за слободу српскога народаLatinica:

Krenula su tri brata,
na ratište kod Odžaka

Tri brata, tri heroja,
za slobodu srpskoga naroda

Krisnuše i zapjevaše,
pobićemo sve ustaše

Tri brata, tri heroja,
za slobodu srpskoga naroda

Kada braća zapucaše,
pobjegoše sve ustaše,
i zelene beretkcice,
preko Save lete kao ptice

Tri brata, tri heroja,
za slobodu srpskoga naroda