Зоран Дамјановић Зока - Храбре видре и Туршија

Текст песме:

На Озрену скупиле се видре,
покрај храма Светога Николе,
да уз звуке манастирског звона,
за сву браћу редом се помоле

Благо мајци што их роди,
Сунцу што над њима сија,
благо земљи коју бране,
храбре видре и Туршија

То су браћа јуначкога кова,
бојном пољу сваки брже хита,
не боје се ни смрти ни метка,
свака им је сабља убојита

Благо мајци што их роди,
Сунцу што над њима сија,
благо земљи коју бране,
храбре видре и Туршија

Југославе, име ти је српско,
одувијек су Срби га носили,
не дај брате да нам сјеме газе,
нек запамте с ким су браћа били

Благо мајци што их роди,
Сунцу што над њима сија,
благо земљи коју бране,
храбре видре и ТуршијаLatinica:

Na Ozrenu skupile se vidre,
pokraj hrama Svetoga Nikole,
da uz zvuke manastirskog zvona,
za svu braću redom se pomole

Blago majci što ih rodi,
Suncu što nad njima sija,
blago zemlji koju brane,
hrabre vidre i Turšija

To su braća junačkoga kova,
bojnom polju svaki brže hita,
ne boje se ni smrti ni metka,
svaka im je sablja ubojita

Blago majci što ih rodi,
Suncu što nad njima sija,
blago zemlji koju brane,
hrabre vidre i Turšija

Jugoslave, ime ti je srpsko,
oduvijek su Srbi ga nosili,
ne daj brate da nam sjeme gaze,
nek zapamte s kim su braća bili

Blago majci što ih rodi,
Suncu što nad njima sija,
blago zemlji koju brane,
hrabre vidre i Turšija